Insändare Svar till Göran Lindell NT 19/1

Vad döljer sig bakom den genuine Söderköpingsbons ovilja till förnyelse? Frågan känns alltmer viktig att belysa efter alla utsagor om Brunnsparken.

Du påstår er vilja förändra men inte i er kultur, där storstadens service undanbedes. Merparten av dina Söderköpingsbor (15% enligt protestlistor nu) konstaterar jag är emot en förändring. Däremot går det bra att bygga annorstädes tycker ni!

Men vad de (alltså 85%) tycker om sin kultur berör ni inte! Er värdegrund blir därmed märklig. Jag upplever därmed ert resonemang som egoistiskt, rädda för det okända och oansvarigt.

Göran, jag tror att våra politiker är kloka ansvarstagande människor som ser till helheter. De förstår och vill alla gott, innebärande bland annat en insikt och kunskap i realiteter. Kompromisser blir därmed också en nödvändighet i deras arbete. Vilket får mig att undra, hur ni tänker er klara alla kostnadsökningarna som väntar. Var finns den attraktion enligt er, som krävs för att få fart på tillväxten? Eller behövs den inte?

Jag tror mig också veta att utmaningarna är väsentligt större än bara en behållande kultur. I Söderköping är bostadsbristen katastrofal, äldrevården går på knäna, skolan behöver mera resurser och integrationsarbetet måste förstärkas, vilket ni helt utelämnar.

Söderköping måste förtätas och utvecklas, men givetvis med ett byggande som anpassas noggrant till stadsbilden med hyres-, bostadsrätter och villor. Vi pratar alltså inte om betongklumpar på fyra våningar. Och att innan den fastställda dragningen av E22 är klar; att påbörja byggande i dess närhet är oansvarigt.

Jag tror och hoppas också, att min framtidsvision uppskattas av många. I vårt land finns många platser där arkitekter gjort fantastiska arbeten!