Insändare Under rubriken "Ännu fler parkeringsplatser ska bort" konstaterar Olof Carlsson, verksamhetschef för drift på Tekniska kontoret, i måndagens NT att parkeringsplatser i innerstaden kommer bli ett än större bekymmer i framtiden. Detta på grund av en pågående förtätning av staden.

Olof Carlsson säger vidare "Vi ska få fler att gå, cykla och åka kollektivt." Bruket av ordet "Vi" tarvar en förklaring. Avser det tjänstemännen på Tekniska kontoret, stadens kommunpolitiker eller alla dem som drabbas av minskade parkeringsmöjligheter, det vill säga. "Vi" andra som är kommuninvånare, och på vars uppdrag politiker och underställda tjänstemän har att skapa en fungerande tillvaro?

Baserat på tidigare kontakter och erfarenheter tycks det råda en kultur där kommunikationen och dialogen fallerar mellan "Vi" (på Tekniska kontoret) och dem (kommuninvånarna). För övrigt tycks det råda en uppfattning att våra gator inte är avsedda för parkering av bilar. enligt Olof Carlsson. Vilket mandat har han för detta uttalande?

För min del uppfattar jag en sådan attityd – oavsett ursprung – som ytterst fientlig gentemot de kommuninvånare som äger en bil. Jag är inte helt säker på att många av oss, de andra "Vi" – har samma inställning till gällande parkeringsordning som Olof Carlsson.

Var står kommunpolitikerna i denna fråga, speciellt de som ivrar för stadens förtätning?