Att öppna Norrköpings Tidningar och läsa om hur brandmännen på landsbygden känner sig otillräckliga är skrämmande. Men mer katastofalt är ändå att läsa om hur de blir bemötta av de ansvariga i kommunen.

Räddningschefen hänvisar till ansvarig politiker som i sin tur inte vill uttala sig om något fören räddningstjänstens utredning gällande den tragiska branden i Rejmyre är färdig om tre veckor. Det är skrämmande när politiker inte vill uttala sig om beslut som de själva har tagit. Det var ni politiker som beslutade om att all räddningstjänst på landsbygden skulle minskas på grund av besparingar och enligt er skulle tryggheten inte försämras.

Att svara på en fråga om huruvida man tycker att räddningstjänsten är tillräcklig har ingenting med en specifik utredning att göra, det är en allmän fråga! Svagt av Finspångs kommun att inte våga uttala sig. Varför gör ni politiker klassskillnad på landsbygd och tätort? I tidningen kan man även läsa sig till att tätortens brandförsvar har tilldelats så mycket pengar till inköp av brandfordon att de inte har tillräckligt med garageplatser, utan tvingas ställa ut fordon där platser finns att tillgå.

För de som bor på landsbygden har istället en besparing gjort att fordon och personal dragits in. Och nu står vi här. Brandmännen och allmännheten har satt ner foten och kräver tillbaka tryggheten i hela samhället. Men inga svar finns att få. Men om tre veckor kommer alla svar att falla på plats, då kan äntligen våra ansvariga politiker uttala sig,för då är utredningen färdig.

Vi väntar ...