Insändare Svar till Lars-Göran Ljunggren i NT 23/4

Det här mötet i Vilbergen den 19/4 var ett möte som presidiet i Stadsplaneringsnämnden bjudit in till. Att då samrådsgruppen i Vilbergen skulle få tid till att presentera sig är ingen självklarhet. Det var dessutom någon från ett nystartat politiskt parti som försökte presentera sig, inte heller det tyckte vi passade för den här kvällen. Att den här ”gubben i lådan”, som Lars-Göran Ljunggren kallar Christian Widlund, som är 1:e vice ordföranden i nämnden, tog till orda och hälsade välkommen till mötet strax efter utsatt tid, på ett möte som presidiet bjudit in till uppfattas som provocerande och nonchalant av Lars-Erik Ljunggren är mycket märkligt.

Lars-Erik Ljunggren skriver att samrådsgruppen har upplyst kommunen om att det skulle behövas en lokal som rymmer 300 personer. Det var dock ingen information som nått de ansvariga som skött det praktiska kring det här mötet och vid fråga till samrådsgruppen vem de har pratat med kunde de inte lämna något svar.

Det är utan tvekan så att kommunen behöver informera de boende om fakta. Vi ser nu över hur vi kan nå de boende på bästa sätt för att delge information och för att få in synpunkter från de boende.