Svar till ”Fritidspolitiker” i NT den 17 januari Signaturen ”Fritidspolitiker” skriver under rubriken ”Fungerar demokratin som den ska?”. Hen har noterat att vi i valberedningen för Socialdemokraterna i Norrköping har presenterat våra förslag till listor och uttrycker oro för toppstyrning i politiken.

Vi vill med detta svar redogöra för den demokratiska processen kring listorna och försäkra skribenten om att någon toppstyrning inte förekommer.

Socialdemokraterna i Norrköping utgörs av cirka 850 medlemmar och 25 föreningar. Det är dessa som inledningsvis föreslår vilka personer som de vill ska stå på våra listor. Därefter följer ett provval, där alla medlemmar har möjlighet att rösta på de kandidater de vill se på listan. Cirka 40 procent av medlemmarna valde att rösta i provvalet.

Därefter startar vårt arbete i valberedningen med att ta fram vårt förslag till listor. Vi är nio ledamöter i valberedningen, med olika bakgrund, som representerar olika delar av partiet. Självklart spelar resultatet av provvalet en stor roll, men vi har också att ta hänsyn till riktlinjer som vi har fått från partiet. I dessa står bland annat att varannan kandidat på listorna ska vara kvinna respektive man, att var fjärde på valbar plats ska vara under 35 år och att listorna i övrigt ska återspegla befolkningen i stort.

Vi i valberedningen har tagit fram ett enigt förslag, som vi anser tar god hänsyn till resultatet av provvalet och de riktlinjer vi har. Viktigast av allt så är det ett förslag med många bra kandidater, som på ett bra sätt kommer att kunna företräda Norrköpingsborna.