Insändare Flertalet vårdplatser är idag stängda på grund av sjuksköterskebrist. För oss sjuksköterskor finns flertalet lediga tjänster att söka och flera arbetsgivare att välja på. Regionen bör därför vara mer rädd om sin personal, försöka förhindra den omsättning av sjuksköterskor som finns idag.

Att ha personal som kan rutiner, känner sig trygg med den vård de ska ge och dessutom kan dela med sig av sin kunskap till ny personal värderas inte när det pratas ekonomi. Detta trots att det finns siffror som säger att en sjuksköterska som är ny på sin arbetsplats kostar minst 100 000 kr för arbetsgivaren innan hen är självgående.

Bristen på sjuksköterskor medför inte bara stängda vårdplatser, utan även ökad övertid, fler sjukskrivningar, kostnad för hyrsjuksköterskor och dessutom ökar risken för vårdskador. Det sistnämnda påpekar även Socialstyrelsen i en nyligen presenterad rapport, där man ser ett klart samband att brist på personal och avsaknad av kompetens ökar risken för vårdskador.

Vad gör då Regionen för att behålla sjuksköterskor? Lön? Efter 20 år i yrket, varav 15 på samma enhet tjänar jag drygt 7 000 kr mer än en nyutexaminerad sjuksköterska utan vårderfarenhet. Hade jag valt att byta arbetsplats några gånger istället för att vara kvar hade min lön varit högre. Samma sak om jag gått till annan arbetsgivare.

Bra scheman? På grund av personalbrist kan schemat ändras flera gånger i veckan, arbetspass blir dubbelpass för att det saknas personal, ledig helg blir jobbhelg på grund av sjuk kollega – så ser vardagen ut.

Bra arbetsmiljö? Sjuktalen bland personalen är på de flesta enheter högre än tidigare, på grund av ohållbar situation på arbetet.

Gör det värdefullt att vara kvar på sin arbetsplats. Gör det lönsamt – både i lönekuvertet och hälsomässigt att vara en lojal medarbetare.