Insändare Svar på insändare av Mr. G i NT 11/4

Jag blev politiskt engagerad när jag under min uppväxt upplevde samhällets orättvisor. Under gymnasietiden tog jag och mina kompisar strid för fria läromedel. Det tog tid, men vi fick till slut igenom ett förslag om att skolböckerna skulle betalas gemensamt. För mig och andra var det ett viktigt beslut.

Socialdemokraterna är inte alltid det mest radikala partiet. Jag blev emellertid socialdemokrat därför att jag tidigt tyckte att det var viktigare med konkreta resultat än radikal retorik. Även om de resultaten tar tid att uppnå och måste baxas fram med hjälp av kompromisser.

Jag känner igen mig i signaturen Mr. G:s beskrivning av hans bakgrund. Jag känner samma stolthet. Däremot drar vi måhända olika slutsatser om hur vi bäst förvaltar arbetarrörelsens arv.

I dagens politiska landskap krävs samarbete för att åstadkomma något. Under senare år har vi i Norrköping byggt bort bristen på boendeplatser för äldre med störst behov. Vi har förstärkt skolan och framför allt hjälpen till barn i behov av extra stöd. Norrköping växer och fler får jobb.

Mr. G är orolig för att kompromissandet bäddar för SD och att det skändar minnet av hans och andras mor- och farföräldrar. Jo, jag känner verkligen det ansvar jag har för att förvalta arvet. Och jag anar vad våra föregångare hade sagt om kön till äldreboenden eller stressen i skolan.

Socialdemokratins pionjärer hade inget emot att ta Liberalerna i hand för att kunna genomföra demokrati och rösträtt i Sverige. Jag har inget emot att samarbeta med dagens Liberaler för att försvara välfärden och utveckla Norrköping.