Insändare Svar till "Lilly" i NT 12/5

Jag och Vänsterpartiet håller med om mycket av det signaturen "Lilly" skriver. Det satsas för mycket skattepengar på flygplatsen och det är galet att det bara byggs dyra bostäder i Norrköping – där har inte vanligt folk råd att bo!

Under kommande årtionden kommer miljarder att satsas på Ostlänken och på hela nya stadsdelar för höginkomsttagare runt det nya Resecentrum. Då anser vi i Vänsterpartiet att det gott kan satsas mer i stadens södra delar nu. Restiden från Navestad och Hageby till centrum och Resecentrum måste kortas. Där är Ljuralänken ett första steg. Vi tycker också att man noga bör utreda frågan om nytt dubbelspår på Drottninggatan. Och dessutom bygga ut spårvägen till Vilbergen och Vrinnevisjukhuset.

Det duger inte att kommunen mest satsar på dyra idrotts- och fritidsanläggningar i områden som Svärtinge och Lindö och på dyra bostäder i samma områden och i centrum. För jämlikhetens och anständighetens skull anser vi att också områden som Hageby, Marielund och Ljura ska få de investeringar i idrottsplatser, parker och kollektivtrafik som folket där behöver!

För övrigt är Vänsterpartiet det enda partiet Östergötland som kämpat mot sossarnas och högerns nedläggning av landsbygdsbussarna. Och vi snackar inte bara – vi har pengar till en större nysatsning på landsbygdsbussar än de som lades ner i vårt budgetförslag för Region Östergötland.