Insändare Att en mångfald av skolor med olika inriktningar som huvudmän bidrar till att utveckla skolan är idag få utanför den ideologiska vänsterkanten som ifrågasätter. Det som driver utvecklingen är elevers aktiva val att söka sig till dessa skolor, våra friskolor är populära och framgångsrika, och skapar därmed ett tryck på utveckling och förbättringar i den kommunala skolan.

Det är just de effekterna av fristående skolor vi efterfrågar, att de som levererar minst tvingas att öka kvaliteten för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Det är också friskolorna i Norrköping som lyfter i övrigt ganska skrala resultat.

Norrköping har en stolt tradition av friskolor, inte minst på gymnasiet. Faktum är att de är så populära att exempelvis Realgymnasiet och Kunskapsgymnasiet ansökt om att få utöka sin verksamhet, likaså yrkesgymnasiet som vill erbjuda lärlingsutbildningar vilket är något som Norrköpings arbetshistorik länge efterfrågat.

Jag är uppriktigt förvånad att ett parti som till och med har liberal i namnet den 18/4 yrkade avslag på dessa ansökningar, och att man gör det med argumentet att de konkurrerar med kommunens verksamhet vilket skulle kunna innebära att vi tappar elever.

Därmed gör hela Kvartetten gemensam sak med Vänsterpartiet och ställer sig i samma ideologiska skamvrå och ber skolinspektionen att avslå ansökningar, inte för att de är dåliga utan för att de är privata och utmanar den kommunala verksamheten.

Det blir allt mer tydligt att det är Norrköpings elever som tvingas att betala entrépriset för liberalernas biljett in i kvartetten. I Moderaternas Norrköping väljer eleverna skola för att den håller hög kvalitet, inte för att vi förbjuder konkurrenterna.