Insändare Att kommunen inte får upplåta mark till ett minnesmonument av tvivelaktig karaktär är ingen överraskning. Utom för Lars Stjernkvist

själv och några till.

Dels har historien flera olika versioner och dels är det inte en kommunal angelägenhet. Ett beslut enligt Lars Stjernkvists önskemål vore fel och skulle kunna få en viss prejudicerande efterklang. Bättre vore om Stjernkvist slutar vara irriterad och för sin egen och kommunens bästa skrinlägger alla planer på att eventuellt köra över ett domstolsbeslut.

Ägna dig hellre åt de problem som belastar kommunen.