Insändare Politikerna i Söderköping fattade 12 mars beslut om att Brobyskolans mellanstadieelever ska flyttas till paviljonger (Broby II) i anslutning till Ramunderskolans högstadium. Behovet av förändring är väl känt bland oss föräldrar. Situationen har uppstått på grund av långvarig underlåtenhet att underhålla fastigheter och planera långsiktigt

När flyttbeslutet togs lovade man omgående att eleverna skulle vara med och påverka utformningen av den nya skolgården. Eleverna fick berätta och ett arkitektförslag togs fram och visades för elever med gungor, konstgräsplan, lekytor med mera. För det arkitektförslag som visades presenterades finns ingen känd kostnad men det skulle inte vara ett problem utan en ny skolgård skulle såklart anläggas. Med andra ord ska kommunen för en skollösning, som ska fungera i tre-fyra år, anlägga en finare skolgård än vad många permanenta skolor har. Som sagt, långsiktighet är inte kommunens starka sida.

Det är bara ett ”mindre” problem – det finns ännu ingen påbörjad upphandling av byggnationen av denna skolgård. Det finns inte heller enligt kommunens hemsida någon planerad/kommande upphandling.

Frågan är när politiker och tjänstemän ska träda fram och berätta för elever och föräldrar att det förmodligen inte kommer att finnas mer än öppen asfalt som skolgård när höstterminen startar på Broby II? Frågan är om det ens kommer finnas en vettig avgränsning mot högstadiet på plats? Jag skräms av hur dåligt politiker och chefer i kommunen behandlat Brobyfrågan och till det tillkommer den obefintliga dialogen med oss föräldrar.