Insändare Svar till Sophia Jarl (M) i NT 3/3

Lars Stjernkvist bortser från att skolan styrs av nationella lagar. Jag tvivlar inte på att han gör så gott han kan, men det räcker inte.

Så skriver Sophia Jarl i NT och det är ett minst sagt tramsigt resonemang i en för Norrköping viktig fråga. Enligt Sophia Jarl har den styrande Kvartetten satt ett för lågt mål när det gäller skolresultaten. Lagen säger 100 procent, men i Norrköping nöjer sig ledningen med 65 procent, enligt moderatledaren.

Det är inte sant.

Den styrande Kvartetten ser förbättrade skolresultat som den viktigaste uppgiften och därför har vi skärpt målen och tillfört mer resurser. Målet är självfallet att alla ska klara godkända resultat, men vi tror inte att det går att nå på ett år. För 2018 gäller att på alla skolor ska minst tre av fyra elever klara gymnasiebehörighet. Det är inget större problem på alla de skolor som redan i dag ligger över den nivån, men en tuff utmaning för skolor med många nyanlända elever och elever i behov av extra stöd.

För Kvartetten är det viktigt med generellt bra resultat, men det är dessutom viktigt att alla skolor är bra skolor. Det ska inte finnas stora skillnader mellan skolorna, och det är av det skälet som vi bestämt oss för att rikta särskilda resurser till skolor med de svåraste utmaningarna.

Vi förstår att det stressar Moderaterna och Sophia Jarl att Norrköping styrs av en kvartett med Socialdemokraterna och tre borgerliga partier. Vi har tillsammans åstadkommit en hel del under den här mandatperioden och om vi får väljarnas förtroende är vi beredda att fortsätta ta ansvar för Norrköping.

Det är vår poäng. Det är vår förhoppning att vi i fortsättningen får en debatt utan personpåhopp och minst sagt skruvade beskrivningar av andras politik.