Insändare Svar till Håkan Elm i NT 24/5

Vi är glada för den uppmärksamhet vår insändare om biologisk mångfald i Vilbergen har fått – från andra boende i området och från Håkan Elm på kommunens plankontor. Vi vill inte kritisera planprocessen, utan komplettera den, och samtidigt berika bilden av vilka miljöer som finns i närheten av husen i Vilbergen, vid sidan av hårdgjorda ytor och art­fattiga gräsmattor.

Vi har tagit del av dokumenten från de experter som Håkan refererar till, och tycker att de har gjort ett bra arbete. Klädsamt nog reserverar de sig också för eventuella brister i sin inventering, eftersom den gjordes vid en olämplig tid på året. Vi tyckte därför att det fanns skäl att komplettera med en inventering från hänryckningens tid i mitten på maj, och hoppas att den kan beaktas även om den är gjord av amatörer och alldeles gratis. Bland annat har experterna missat flera värdefulla hålträd mellan parkeringshuset och Söderledskyrkan. Det är lätt hänt i mars, när stararna ännu inte återvänt. Nu har för övrigt även näktergalen kommit, och underhåller oss med sin sång om kvällarna.

Vi hoppas att den här lilla skogens betydelse för rekreation och biologisk mångfald kommer att värderas högt och att man avstår helt från att bebygga den. Istället tycker vi att man med varsam hand ska göra den tillgänglig för fler, utan att för den skull förvandla den till en park. Med ett bullerplank, en enkel gångväg, ett par bänkar, någon slåttermark, ett par bikupor och ett gäng fågelholkar skulle både människor och andra arter gynnas.

Allt detta har vi förstås också framfört i våra synpunkter i samrådet. Vi hoppas det återspeglar sig i nästa förslag från kommunen.