Insändare Svar till Olof Carlsson verksamhetschef Gata Trafik i NT 21/12

Nästan två veckor efter senaste snöfallet och med nästan en vecka av töväder ser gång- och cykelvägen mellan Albrektsvägen 132 och gamla lasarettsområdet ut som bilden visar. Gångvägen tillhör utan tvekan kommunens ansvarsområde då den går helt igenom parkmarken. Den används för att ta sig från området Såpkullen till gamla lasarettsområdet.

Där finns vårdcentral, livsmedelsbutik och uttagsautomat för kontanter. Området har en av kommunens rollatortätaste befolkning och otaliga är de äldre människor som varje dag, stapplande och halkande, försöker ta sig fram denna väg.

Kommunen har vad jag vet lagt ut snöröjning och halkbekämpning av detta område på entreprenad men jag hoppas inte kommunen betalar någon avgift för detta arbete. Under flera år har snöröjningen varit under all kritik och nu vid senaste snöfallet röjdes vägen efter 1½ dag. Under den tiden hade givetvis otaliga människor gått denna väg och trampat till snön. I den heliga besparingens tecken körde sedan snöröjaren givetvis inte med snöbladet nere ordentligt (kunde ju slita på bladet) utan den hårda tilltrampade isen blev kvar och visserligen ströddes halkbekämpande krossmaterial ut men givetvis i sådan liten omfattning att det knappast syns.

Om kommunens gatu- och trafikavdelning ska försöka få någon trovärdighet så bör man nog hålla sig till sanna påståenden.

Anlita en operatör, som inte måste ha 100% vinst på ert insatta kapital utan som faktiskt utför det ni betalar för.