Insändare Det är ingen tvekan om att det kommer att bli ett spännande valår. För knappt ett år sedan sjönk vi moderater som en sten opinionsmässigt men efter att vi bytt partiledare går det bara bättre och bättre.

Nu plötsligt kommer väljare fram och gratulerar och säger att de kommer att rösta på oss. Ulf Kristersson får ta åt sig äran men även våra klara politiska besked har säkert spelat in. En mycket viktig valfråga är lag och ordning och här visar de senaste opinionsundersökningarna att vi moderater har högst förtroende.

Även vad gäller integration och invandrarfrågor så har vårt förtroende stigit kraftigt. Vårt samlade paket med skärpta språkkrav har fallit väl ut. Vi har också återtagit förtroendet i försvarsfrågan.

Socialdemokraterna har en styrka i att Sverige liksom andra länder är inne i en stark högkonjunktur. Problemen för regeringen är alla svikna vallöften. Vad som kan hjälpa (S) är att väljarnas minne är kortsiktigt. Först nu försöker regeringen få tillbaka väljare genom att sänka skatten för en del pensionärer och att gynna barnfamiljerna med höjt barnbidrag. Problemet för (S) är att vi moderater höjer barnbidraget lika mycket och samtidigt som vi ger till pensionärerna klart mycket mer.

Undersökningar visar att fattigpensionärer är besvikna på de flesta partier men framförallt på socialdemokraterna. Det är märkligt att pensionärerna inte får mer nu när vi är inne i toppen på en högkonjunktur.

Kommer Miljöpartiet att bli kvar i riksdagen efter alla svikna vallöften? Kristdemokraterna ligger också illa till men jag tror att de klarar sig på stödröster och sin satsning på pensionärsgruppen. Ja mycket kan hända fram till valdagen då väljarna har sista ordet.