Insändare Svar på insändare angående gravstenar i Mogata

Kyrkogårdsförvaltningen har ett arbetsmiljöansvar för alla som vistas på begravningsplatsen och utför därför kontroll av gravstenarnas förankring.

Den typ av åtgärd som nu krävs är ingen liten justering utan måste uppfylla kraven på säkerhet. Arbetet är omfattande då gravstenar och socklar måste förankras i marken med nytt material som till exempel rostfritt stål och liknande för att säkra stenen. Kyrkan tjänar inget på dessa åtgärder utan är bara en länk mellan gravrättsinnehavaren och den firma som vi avtalat med och ger som förslag till gravrättsinnehavaren. Man har alltså rätt att vända sig till valfri entreprenör för att få en offert eller att utföra arbetet med att säkra stenen själv på de gravar man är gravrättsinnehavare för. Alla som betalar skatt måste betala en begravningsavgift som säkerställer skötseln av kyrkogårdsverksamhet och är gemensam för hela landet.

Begravningsavgiften får dock inte bekosta något inom den enskilda gravplatsen utan dessa kostnader får gravrättsinnehavaren stå för och i detta fall för att säkerställa gravstenarnas säkerhet.

Som medlem i Svenska kyrkan betalar man kyrkoavgift och är med och gör det möjligt för kyrkan att finnas med i livets alla skeenden, fira gudstjänst tillsammans, lyssna till musik, barnverksamhet, konfirmation med mera. Den som funderar på att gå ur Svenska kyrkan måste ändå fortsätta betala begravningsavgift. Det är därför viktigt att förstå skillnaden mellan dessa avgifter.