Insändare Svar till Sophia Jarl (KD) i NT 14/5

Jag är mycket glad över alla beslut vi tagit i vård och omsorgsnämnden, både små och stora, som positivt påverkar enskildas vardag. Men jag är definitivt inte nöjd. Nöjd kommer jag aldrig att bli för det finns alltid mer att göra. En del beslut kan upplevas som beslut på marginalen, men vara mycket värdefulla för de som får del av dem och vara viktiga steg i rätt riktning.

Beslut som definitivt inte varit på marginalen under denna mandatperiod är bland annat att öppna fler korttidsplatser, bygga bort kön till särskilt boende, ha få igång byggande av andra anpassade boenden för äldre, att ändra arbetssätt för snabbare handläggning och att införa eget val inom hemtjänst.

Överskottet som nämnden fick förra året berodde till allra största del på att ett nytt boende för funktionsnedsatta blivit försenat. Hade vi använt de pengarna för att höja lönerna till lärarna som Jarl nämnde i svaret till mig skulle det betyda att vi inte kunde starta boendet i år. Det vore en dålig prioritering i mina ögon, i en tid när vi har stor brist på LSS-boenden.

Om jag och Kristdemokraterna får fortsatt förtroende vill vi bygga bort även kön till LSS-boenden, jobba vidare med mer inflytande för enskilda och medarbetare, öka personalkontinuiteten och ytterligare utveckling av demensvården. Detta för att öka både nöjdheten och tryggheten hos den enskilde.