Insändare Svar till Hans Andersson i NT 10/2

Hans Andersson skriver att kanske är Göran Färm okunnig rörande vår flygplats. Med ordet ”kanske” garderar sig Hans förmodligen för att kunna återkomma och "justera" med ny inlaga. Att berätta om sina resor är inte okunnigt.

Det är däremot okunnigt och osnyggt, att förvrida någons berättelse. Vi lämnar Görans reseberättelse och granskar det du skriver.

Alla resor går inte åt fel håll, Hans. Vår jord är rund, det finns olika väderstreck.

Miljöpåverkan beror också mycket på flygplansmotorerna, flygplanens egenskaper i luften, antalet passagerare per plan, hur man kommer till och från flygplatsen, förseningar, inflygningar, flygrutt, typ av bränsle inte bara av avståndet mellan två städer.

Subventioner är något man numera får leva med, inte bara när det gäller flygplatser. Norrköpings flygplats är utsatt för en oseriös konkurrenssituation. Linköpings och Nyköpings Flygplats ägs, drivs eller hyrs av multinationella storföretag utan chans till insyn om kostnadsfördelningar och skattemedelsubventioner både lokalt och statligt. Linköpings kommun hyr in sig (skattepengar) för att arrangera privatflygningar.

Vi alla betalar betydligt mer av våra skattepengar till Linköpings (SAAB:s) Flygplats, än de 2 000 kronor per år du nämner för en familj, sett över tid. Som bekant finns där tillverkning av militärflygplan som köps av skattemedel. Lika bekant torde det vara att svenska flygvapnet upprätthålls av våra skattepengar. År 2014 släpptes följande uppgifter: Ett JAS-plan kostar cirka 1 miljard, cirka 6 000 kr/svensk, planet kostar 48 000 kr/timme i luften. Till detta skall läggas all kostnad för den serviceapparat och infrastruktur som är nödvändig.

Våga i stället vara positiv, gynna Norrköpings Flygplats, ta en resa till München, Rom, Barcelona. Bekvämt, snabbt, låg miljöpåverkan, kostnadseffektivt och sund skattesubventionering, en flygplats för all flygtrafik, inget smussel, samt sist en komplett flygplats.