INSÄNDARE Det är inte politiska beslut som styr utvecklingen i skolan. Det är experter på Skolverket och pedagogerna på de pedagogiska institutionerna på universiteten, det pedagogiska etablissemanget. Samhällsmedborgarna kan inte påverka genom sina politiska ställningstaganden. Den svenska skolan är odemokratisk!

Ursprunget till detta finner vi i 68-års vänsterrörelse. ”Bort med auktoriteterna och all maktutövning i skolan”. Det socialdemokratiska partiet gick hand i hand med denna rörelse och tillsammans lade de fast de dogmer som fortfarande styr skolan. Alla är lika och ingen skall pekas ut och behöva skämmas.

Exemplen är otaliga. Läraren har fråntagits all makt i skolsalen och har på så sätt förlorat all respekt. Uttrycket ”kunskap är makt” känner alla till och därför har etablissemanget infört att böcker skall tas bort ur undervisningen och ersättas med lösa papper. Man har infört ett betygsystem, med bara piska och ingen morot, som gör det nästan omöjligt att få högsta betyg. Alla blir på så sätt mer lika, får samma betyg. Helst vill man inte ha betyg över huvud taget, och inga prov. Risken att behöva skämmas över ett dåligt resultat försvinner.

Skolverket saboterade införandet av den läroplan som riksdagen år 2011 fattade beslut om. Det socialkonstruktiva perspektivet på lärande, som infördes i 1994 års läroplan, där kunskap inte ses som något som går att förmedla, av läraren exempelvis, utan istället som något subjektivt som måste konstrueras inom varje individ. Det betyder exempelvis att en elev i fjärde årskurs får en läxa som skall lösas med hjälp av eget sökande på internet. Många kan inte lösa uppgiften ens med hjälp av en förälder.

Sveriges riksdag måste besluta om en skolans ”kulturrevolution”, innebärande för det första att Skolverket flyttas ut från Stockholm, för det andra att alla forskare och lärare på universitetens pedagogiska institutioner beordras att bege sig ut i skolorna och tjänstgöra som hjälplärare, för det tredje utarbetas en ny läroplan som utgår från en vetenskaplig grundsyn på kunskap och lärande och anpassas efter unga människors biologiska utveckling.