Insändare Svar till Bengt Lindström "Höghastighetståg inte allt"

Vi håller med om att själva satsningen på höghastighetståg inte är allt. Det krävs också andra åtgärder för att minska flygets ökande klimatutsläpp, som en flygskatt som nu införs. Att det mest klimatpåverkande transportmedlet är helt skattebefriat är för oss helt ologiskt.

Sverige behöver mer järnväg och nya stambanor. När vi bygger dem anser vi att de ska byggas med den högsta och mest moderna standarden som finns tillgänglig. Vi menar att höghastighetsbanorna blir en del i ett system av förändrade res- och transportmönster som blir mer miljövänligt. Det ska möjliggöra resande med tåg inte bara inom Sverige utan också på ett snabbt och bekvämt sett även ner till övriga Nordeuropa.

Ska vi få människor att resa med tåg så är det inte antalet tunnlar som avgör valet, som Bengt menar. Den totala restiden är mycket viktigare. Fast när det gäller resan mellan Linköping och Stockholm är det förstås annat än de fyra minuterna i skillnad som 320 km/h gör som spelar roll. Punktlighet, turtäthet och komfort är viktigare.

Vi är övertygade om att Sverige behöver öka resandet och godstransporterna på järnväg. Då behövs nya stambanor. Dessa ska byggas för 320 kilometer i timmen, eftersom en sådan typ av banvall dessutom kostar betydligt mindre att underhålla än en traditionell banvall. Byggandet måste börja nu och byggas i sin helhet med en gång för att ge bästa effekt för miljö och människor.

Då behövs en finansiering via lån, något som också gör att vi kan satsa statliga infrastrukturpengar även på andra viktiga tågobjekt som exempelvis regionala banor.