Insändare I sitt svar till Reidar Svedahl lördagen den 17 februari ondgör sig Sophia Jarl över den ökade kommunala konkurrensen med näringslivet i Norrköping. I mångt och mycket kan jag ställa upp på hennes resonemang men då hon även sveper med den kommunala biografen reser sig håret på mitt huvud.

Cnema visar kvalitetsfilm och Live på bio i form av opera, teater, balett, konst och konserter och biografen hör upplysningsvis till Kultur- och fritidskontoret samt är en del av Visualiseringscenter C. Den är även medlem i European Cinemas. Till Cnemas verksamhetsområden hör att man gör även film och media där. Traditionen med en kommunal biograf är gammal i Norrköping. Cnemas föregångare Harlekinen fanns i decennier på Konstmuseet och efterföljs till mångas stora glädje av biografen på Kungsgatan.

Cnema har en repertoar med ett annorlunda och spännande smalt utbud av kvalitetsfilm samtidigt som Live på bio ges där. Tveklöst utgör Cnema ett behövligt komplement till SF:s filmutbud som i huvudsak består av amerikansk mainstreamfilm. Här finns en modern biograf utan doft av popcorn och stekos.

Att en privat företagare skulle klara av ekonomiskt eller ha kunskap att driva Cnema med dess olika verksamhetsområden är inte troligt. Bakom Cnema ligger ett gediget och långvarigt uppbyggnadsarbete och mycken kunskap om film och filmvärlden. Dessutom har ett större antal frivilligarbetare bidragit till att Flimmer har kunnat genomföras under många år. Cnema sätter Norrköping på filmkartan.

Sophia Jarl borde tänka sig för då hon ger sig på den kommunala biografen. Hennes påstående att Cnema skulle ha ett liknande filmutbud som den kommersiellt drivna ber jag att få vederlägga. Det räcker med att studera bioannonserna i tidningen. Lägg också till den övriga verksamheten som bedrivs på Cnema till norrköpingsbornas fromma.