Insändare Angående ”Så ligger det till med kungakronan” NT 10/5.

Tack Karin Jonsson för svaret och tack också till de personer som såg till att kronan skapades och sattes på plats utan att dra ärendet i administrativ långbänk genom Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska nämnden (TN). Tyvärr ser det om som att alla vi som hunnit uppskatta prydnaden ”får betala priset” nu”. Den ska ”skrotas”, punkt!

Varför inte i stället göra något bra av en existerande utsmyckning? Kostnaden för att permanent placera kronan vid Kungsgatan (Idrottsparken) är utredd och minimal och lär inte, som Karin Jonsson befarar, begränsa ”blommor och planteringar”.

Med en kompletterande tavla som lyfter fram Norrköpings ”gyllene” idrottsframgångar genom åren kan idrottshistoria förenas med lokal historia. Kungsgatan är ju känd sedan 1700-talet och den övergår i Albrektsvägen. Kung Albrekt af Mecklenburg, som på 1300-talet gav Norrköping stadsrättigheter, förtjänar även han en krona.

Snälla TN-ledamöter, tänk om för stadens bästa i sammanhanget! Klockan är fem i tolv.