Insändare Svar till Christian Widlund och Kikki Liljeblad i NT 24/4

Christian Widlund (C) börjar med att återigen betona att presentation av samrådsgruppen inte är någon självklarhet. Det är ett för mig mycket underligt att en politiker och tjänsteman går ut i NT och nedvärdera samrådsgruppens betydelse inför läsarna och de boende i Vilbergen. Vi som i mer än ett år talat med boende i området och försökt att föra en dialog med kommunen i frågan om förtätning och bidragit med olika förslag. Vi är inte ens värda att bli presenterade på informationsmötet den 19/4.

Vidare säger du att jag har kallat dig ”gubben i lådan”. Det jag har skrivit är att du kom som gubben i lådan och avbröt mig. Att för det kalla mig för provocerande och nonchalant förstår jag inte, men du är ju så ung så du såg väl aldrig Carl-Gustav Lindstedts roll i Hylands hörna 1965. Kom också ihåg att jag heter Lars-Göran och inte Lars-Erik.

Slutligen kan jag säga att jag har fått många positiva svar från de boende och andra i staden om min insändare och jag tycker att du bör använda en mer ödmjuk ton när du talar till folket. ”Kom ihåg att det inte är ett arbete att vara politiker, det är ett förtroendeuppdrag man fått av väljarna, som innebär att de förväntar sig av dig, att du skall bevaka deras intresse.”

Jag kan också tala om för Kikki Liljeblad (S) att den stadsplan som låg på borden den 19/4 var samma som den som presenterades den 15/3 2017. Det kollade vi innan vi gick hem.