Insändare Det känns oerhört tragiskt att i stort sett det mesta som Stefan Papangelis och Johan Bergerfalk med personal har byggt upp då de arbetade för Upplev Norrköping har raserats på denna korta tid, men ännu värre är att det verkar som om ingen reagerar på slöseriet med våra skattepengar och det som gjorts. Det har varit mer insändare om IFK:s vakter vid matcherna än detta. Har alla resignerat vad gäller våra politikers felaktiga beslut?

VD:n har sagt upp sig, men får lön i sex månader utan att arbeta ifall han inte blir ombedd. Det är absolut inte okej att våra skattepengar går till detta. Att reda ut röran skall göras tillsammans med styrelsen som faktiskt är ytterst ansvarig för allt som har genomförts!

Det kan väl inte finnas en chans att kommunens revisorer kommer att föreslå att någon inom Upplev Norrköping får ansvarsfrihet oavsett ifall det gäller verksamheten eller ekonomiska beslut som tagits under året?

Har även reagerat på Reidar Svedahl och hans uttalanden. Ifall du, Reidar, inte tyckte att det var en bra idé med Avengers-utställningen, så kunde du ha reserverat dig mot beslutet som styrelsen tog, men gjorde du inte det, så får du inte skylla ifrån dig.

Så nu får jag hoppas på att hela styrelsen tar sitt ansvar och avgår, efter att ha rett ut röran, och att en ny styrelse tillsätts och att de påbörjar ett samarbete med de som byggt upp verksamheten, då kanske Upplev Norrköping kan bli något bra igen!