Insändare Jag fick häromdagen vetskap om att den ena ändhållplatsen Rönntorp för buss 116 ska tas bort och jag skulle vilja få svar på några frågor av dem som bestämt detta: Varför ska hållplatsen flyttas? För cirka 3 veckor sedan lades ny asfalt på Rönnagatan och runt på ändhållplatsen/avstigningshållplatsen. Asfalten är i mycket dåligt skick i övre halvan av gatan, men man asfalterade bara där bussen går. Samtidigt togs sly runt hållplatsen bort så att det blev fint runtomkring.

För cirka 3 år sedan gjorde man en påstigningshållplats lite längre ned på gatan med höjd trottoar, två nya bänkar och regnskydd. Detta var heller inte särskilt genomtänkt, då hållplatsen istället placerades rakt framför en utfart.

Det går av och på flera personer vid denna hållplats än den vid Abborreberg (enligt en busschaufför som jag talat med). Borde man inte för länge sedan ha satt upp ett meddelande vid hållplatsen om att den ska läggas ned?

Hur blir det med chaufförernas toalett? Mig veterligt är det den enda på sträckan. Ska de fortsättningsvis gå ut i Abborrebergsskogen? Eller ska en helt ny toalett byggas på villatomten vid den ändhållplatsen?

Vi Rönntorpsbor måste alltså i fortsättningen gå av på Däckmansgatan vid Långtorpsskolan. Det är en farlig hållplats. Trottoaren är omkring 1,45 centimeter bred. Hur tar sig människor med rollatorer, barnvagnar eller rullstol ut från bussen när trottoaren är så smal? Man hoppar av och hamnar rakt in i en häck. Dock måste påpekas att, den som har häcken runt tomten där, sköter den alldeles utmärkt. Häcken är alltid välklippt!

När det är snö, blir trottoaren ännu smalare. Jag är livrädd att halka och hamna under bussen.

De investeringar som gjorts är alltså förgäves. Jag trodde Norrköpings kommun var lite mera rädda om våra skattepengar!

Tacksam för svar.