Insändare Svar till Niclas Clarén och Tomas Tekmen i NT 8/11

Jag läste just Niclas Claréns (ordförande för KD i Norrköping) och Tomas Tekmens (vice ordförande) insändare med rubriken ”Gärna moské men ingen minaret”, och höll på att sätta förmiddagskaffet i halsen. Det här visar att KD blivit ett intolerant inskränkt litet parti, som hänvisar till att Norrköpingsbor känner oro, när det är såna som de själva och ett annat parti som piskar upp dessa stämningar.

Javisst! Sverige är ett annat land idag än när KD bildades. Vi har inte längre en statskyrka, som i många århundraden dessutom förbjöd annan kristen verksamhet än den egna. Det var inte så länge sedan. Vi har många människor som kommit till vårt land utifrån; naturligtvis måste de få leva i Sverige, inte bara vara, liksom alla som lever här.

Självklart ska den bosniska muslimska församlingen i Norrköping få bygga sin moské med den tysta minareten som symbol. Klarar vi av att ha en fotbollsstadion bredvid med sina fyra fyrtorn och tidvis pöbelhopar utanför, ska vi väl klara av att ha en liten moské också. Klarar vi av att i varje stadsdel ha dånande klockor som väcker var och varannan orolig medborgare ur söndagsslummern ska vi väl klara av en liten minaret utan böneutrop...

Församlingen äger marken, församlingen har fått bygglov, religionsfrihet råder i Sverige. Vad finns mer att säga, annat än: Lägg ner! Läs lagen! Tyvärr är det inte olagligt att vara inskränkt...

Nä, städa ut de intoleranta ur era led och lev upp till namnet kristdemokrater, och hänfall inte åt religiöst förtryck förklätt till omtanke! Är ni så rädda och svaga ska ni kanske titta inåt för att se var ert problem verkligen ligger.

Jag var medlem i KD under många år, dessutom aktiv i olika nämnder, men de senaste årens kappvändning och språngmarsch efter snabba enkla lösningar fick mig att säga upp bekantskapen. Ni förtjänar inte ert partinamn längre.