Insändare FN:s Generalförsamling har med stor majoritet antagit en resolution (GA/12028) som fördömer den senaste tidens israeliska våld mot demonstranter utefter Gazas gräns mot Israel. Resolutionen – antagen med röstsiffrorna 120 för, 8 mot och 45 nedlagda röster – fördömer all form av våld mot civila på båda sidor, men riktar sig specifikt mot den israeliska arméns ”omfattande, oproportionerliga och urskillningslösa” våld mot obeväpnade civila palestinier, inklusive män, kvinnor, barn, journalister, läkare och sjukvårdsarbetare. Ett försök från USA:s FN-ambassadör att i ett tillägg till resolutionen peka ut Hamas, som styr Gaza, som speciellt ansvarig för våldet, avvisades av Generalförsamlingen.

FN:s Generalsekreterare har nu 60 dagar på sig att komma fram med ett förslag på hur den palestinska civilbefolkningen under ockupation på Västbanken inklusive östra Jerusalem - samt inte minst Gaza - skall kunna åtnjuta skydd i enlighet med fjärde Genèvekonventionens regler om skydd av civila under ockupation.

Oroligheterna i Gaza har hittills krävt minst 129 palestiniers liv medan över 13 000 personer skadats av tårgas, gummikulor och framför allt skarp ammunition. Gazas sjukvård har, på grund av den israeliska avspärrningen och blockaden, inte kunnat hantera alla offer för beskjutningen. Ingen enda civil israel har hittills ens varit i närheten av att bli skadad eller dödad i dessa sammandrabbningar.

Sveriges regering, som röstade för resolutionen i Generalförsamlingen och som kommer att sitta som ordförande i FN:s säkerhetsråd under juli månad, måste nu ta sitt ansvar. Man måste komma upp med trovärdiga sanktioner och andra åtgärder för att få Israel att upphöra med våldet mot civila palestinier, avsluta ockupationen av palestinskt land och erkänna Palestinas rätt att existera.