Insändare Jag måste tyvärr säga att jag är besviken på den majoritet av partier i Norrköping som har valt bort valstugan inför detta val. Efter vad jag har läst mig till i NT 24/8 så är det endast Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kommunistiska Partiet som har valstuga i Norrköping nu. Personligen hade jag sett framemot att få samtala och utbyta tankar med samlade representanter ur flera partier och inte bara med dem jag redan lutar åt att lägga min röst på då det ändå inte ger några nya perspektiv, men desto fler trygga inbördes ryggdunkningar och slentrianröster. Tror att många liksom jag nu stannar kvar i sina bubblor såvida de inte slumpvis råkar stöta på en dörrknackande valarbetare.

För det verkar som att partierna utan valstuga motiverar sina beslut med att ställa valstugan emot det övriga valarbetet i fält. Lådcyklar och strykbrädor i all ära men jag ser inte hur det ena utesluter det andra. Det går faktiskt utmärkt att både låta väljarna ta sig till er på sina egna villkor och att ta er ut till väljarna som behöver partiernas initiativ. För det är väl inte pengar det handlar om? Har svårt att tänka mig att Kommunistiska Partiet och Vänsterpartiet har så mycket fetare valbudget. Det behöver ju inte vara en Ernstsnickrad stuga, det viktigaste är ju att ni är samlade. Var blev förresten stugorna från Augustifesten av? Hade ju varit bra för oss väljare att få veta att vi skulle passa på då innan det var försent.

Valstugan tjänar även ett pedagogiskt och folkbildande syfte som har varit användbart under min skolgång vid tidigare val. Tyvärr är det en möjlighet som dagens skolelever i Norrköping går miste om. Hoppas att åsyftade partier kommer på bättre tankar så att vi i demokratins och folkbildningens namn får se en samlad plats av bred representation i Norrköping 2022.