Insändare I oktober 2015 beslutade Utbildningsnämnden i Norrköpings kommun att genomföra en fritidsgårdsgenomlysning där jag, som ledamot i utbildningsnämnden, blev sammankallande för fritidsgårdsgruppen.

Fritidsgårdsgruppen genomförde en genomlysning och tog fram ett inriktningsdokument med ett antal förslag till utvecklingsområden som fritidsgårdarna skulle få i uppdrag att arbeta med. I december 2016 beslutade en enig utbildningsnämnd att uppdra utbildningskontoret att genomföra de punkter som dokumentet fastslagit. En av dessa punkter var att se över möjligheten att starta en central mötesplats för äldre ungdomar i Norrköpings kommun.

Den 21 oktober startar fritidsgårdarna i Norrköping (Utbildningsnämnden) tillsammans med Kulturskolan en central mötesplats i gamla Skandiateaterns lokaler. En efterlängtad och stor satsning för alla kommunens äldre ungdomar. Verksamheten ska bland annat arbeta med Pangeas uppsökande verksamhet genom BackUps arbete i kommunen. En stor satsning som diskuterats under en längre period men som nu äntligen blir verklighet! Är oerhört tacksam och glad över att ha fått arbeta politiskt för att kunna möjliggöra denna satsning tillsammans med fritidsgårdsgruppen i utbildningsnämnden.

Den uppsökande verksamheten kommer tillsammans med kulturskolan möjliggöra för äldre ungdomar att både ha en central mötesplats att besöka men också att kunna engagera sig inom dansen och kulturen. Jag tror att denna verksamhet kommer möjliggöra för äldre ungdomar att få ta del av kommunens fritidsverksamhet och på så sätt också tillgodoses en meningsfull fritid.