Insändare Plötsligt händer det att just din hjärna drabbas av en hjärnskada som har namnet demens. Eller att just din mamma far illa för att hon inte har förmågan att förstå att hon måste ta emot hjälp

Plötsligt händer det att just din yrkesgrupp ”hängs ut” i media som inkompetenta. Eller att just du måste svara på medias frågor som tillhör ditt ansvarsområde

Man räknar med att 25 000 människor insjuknar varje år i demenssjukdom. I sjukdomsutredningen ingår bland annat skiktröntgen av hjärnan för att se var den eventuella förändringen finns. Ett tydligt bevis som kan visa på varför hjärnan inte fungerar.

För någon som drabbas av demenssjukdom är det inte bara minnet som sviktar utan också att förstå sammanhang och att kunna kontrollera sina känslor. Trots det ställs det orimliga krav på dig. Du ska förstå och säger du nej eller blir arg för att någon kommer för att hjälpa dig får du stå för konsekvenserna. Som drabbad behöver du omtänksamma anhöriga som "lurar" dig till en insatt biståndshandläggare som kan vända på frågorna på ett finurligt sätt så att du kan få den hjälp du behöver.

Om du arbetar med människor i vård och omsorg så vet du vad som krävs för att kunna hjälpa människor med beteendemässiga och psykiska symtom på grund av demens. Du ska ha kunskap, kunna den sjukes levnadshistoria, vara trygg med dina arbetsuppgifter, ha tålamod, vara uppfinningsrik, ha tid men också kunna prata och förstå svenska.

Att jobba med sjuka människor i deras hem är bland det svåraste som finns ändå är det här du lättast kan få jobb om du är outbildad och/eller inte behärskar det svenska språket. Varför är det så?

Plötsligt händer det att vi förstår värdet av utbildade människor som kan vårda människor med demenssjukdom och kanske också att ansvariga berättar hur det kunde hända att den 82-åriga mamman inte fick hjälp.