Insändare SLUTREPLIK. SVAR TILL LARS-GÖRAN LINDBLOM (S) OCH YVONNE PERSSON (M) I NT 23/10.

Jag vill tacka så mycket för det svar jag fått från Lars-Göran Lindblom (S) och Yvonne Persson (M). Det gläder mig att båda undertecknat svaret eftersom det i NT (skall förstås Norrköpings Tidningar) framgått att endast Lars-Göran är den som ska uttala sig för Ramunderstaden i detta ärende.

Avslutningsvis inger det mig förtröstan att båda svaranden uppfattade det som att jag åsyftade Justitieombudsmannen i min insändare (28/9). Det var naturligtvis vårdslöst av mig att använda den officiella förkortningen JO.

Ett förtydligande kan också vara på sin plats. Jag påstår inte att Justitieombudsmannen uttalat sig i det nu aktuella ärendet.