Insändare Svar till Per Larsson (KD) och Fredrik Sjöstrand (M)

Precis som Fredrik Sjöstrand och Per Larsson lyfter i sin debattartikel har ögonsjukvården i dag problem med tillgängligheten till besök och behandling. Tillgänglighetsfrågorna är oerhört viktiga. Som patient ska man veta att vården finns där när man behöver den och att man inte ska behöva vänta obefogat länge. Vi i Koalition för Östergötland ser dock inte att lösningen på problemen är att införa vårdval. Istället arbetar vi för att stärka och utveckla den verksamhet vi har i Region Östergötland.

Två av anledningarna till tillgänglighetsproblemen är bristen på erfarna läkare och att behandlingar på grund av svullnad i gula fläcken har ökat. För att möta det första pågår både rekrytering av läkare och arbete kring arbetsmiljö, ledarskap och rätt använd kompetens.

Det har exempelvis anställts flera ST-läkare, varav en del redan är specialister utbildade i andra länder. För att möta behovet av behandling på grund av svullnad i gula fläcken pågår försök med att upphandla verksamheten för att beta av kön. Det förs även dialoger med befintliga alternativ i länet för att försöka lösa så att färre behöver resa utanför Östergötland för att få vård.

För oss i Koalition för Östergötland är målet en god och jämlik hälsa för alla där alla kan känna att de får en trygg och rättvis vård. Vi har under mandatperioden infört flera vårdval där vi gjort bedömningen att det skulle vara det bästa för östgötarna. När det gäller ögonsjukvården ser vi som sagt inte att ett vårdval är lösningen på problemet.