Insändare Jag har en fråga till NT:s ledarsida och Sophia Jarl (M).

För något år sedan fick Jarl (M) en fråga om samarbete med (SD) i olika politiska frågor. Sophia Jarl (M) sa då att det viktigaste var målet. Inte vägen. Hon ansåg att (M) kunde samarbeta med (SD) om det gynnade Moderaternas politik. Detta gällde då de lokala politiska målen. Centralt har ju det ju varit svängningar angående vägen, beroende på (Moderaternas olika partiledare.

NT:s ledarredaktion stödde då fullt Jarls synpunkter.

Snart har vi nya val, både lokalt och centralt. Jag är nu intresserad av hur Jarl och NT:s ledarsida idag ställer sig till samarbete med SD i framtiden, här lokalt?

Svar: Eftersom insändarskribenten inte hänvisar till någon specifik ledare, är det svårt att veta vad som avses.

Ledarredaktionens principiella inställning är att det lokalpolitiskt råder dåliga förutsättningar för samarbete mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Istället bör de fyra borgerliga partierna försöka bilda ett Alliansstyre efter kommande kommunalval.

Ledarredaktionen tar sig emellertid rätten att stödja, eller förkasta, förslag från vilka partier som helst. I Brunnsparksfrågan i Söderköping stödjer vi till exempel Vänsterpartiet.