Insändare Svar till Roger Åkesson (M) i NT 2/5.

Åkesson angriper Liberalerna eftersom Liberalerna i utbildningsnämnden yrkat avslag på fyra av tio friskoleansökningar. Vi är glada för att så många som tio aktörer anser det värt att söka om att få starta utbildningar i vår kommun. Han har dock fel på flera punkter. I sin iver att skaffa billiga poäng väljer han att frångå saklighet i den lämnade informationen.

För det första är det Skolinspektionen, inte Liberalerna, som fattar det slutgiltiga beslutet. För det andra yrkade Kvartetten bifall till merparten av ansökningarna. I de fall Kvartetten yrkade avslag handlar det inte om att kommunen är rädd för konkurrens, som Åkesson felaktigt påstår. I så fall hade vi yrkat avslag för samtliga ansökningar. Istället handlar det om att vissa av de sökta utbildningarna riskerar att slå ut befintliga såväl kommunala som friskoleutbildningar. Fler platser till utbildningar med lågt söktryck riskerar att skapa olönsamhet som kan medföra att samtliga aktörer tvingas stänga ner sina utbildningar, något som varken gynnar kommunala skolor eller friskolor.

Liberalerna har en stark tradition av att välkomna friskolor till kommunen. I den tidigare majoriteten där Vänsterpartiet hade stort inflytande fanns ett ideologiskt motstånd mot friskolor, vilket L tog avstånd från. Roger Åkesson har i sin iver att återgå till de gamla mönstren av politisk polarisering på synen mellan fristående och kommunala skolenheter missat detta.

Liberalerna och Kvartetten gör det vi anser vara ”bra för Norrköping”.