Insändare Svar på insändare i NT ”LSS tolkas fritt”

Det är ett grundläggande uppdrag för oss i Valdemarsviks kommun att arbeta för medborgarnas bästa utifrån den lagstiftning som finns. Vi har i uppdrag att fatta myndighetsbeslut i enskilda ärenden, vilket kan vara grannlaga och innebär att noggranna överväganden måste göras. Många ärenden omfattas av sekretess, vilket innebär att beslutsunderlagen inte kan redovisas i media eller i andra publika forum.

Vid flera tillfällen har vi från förvaltningen beskrivit för både insändarskribenterna och andra, om möjligheten att väcka nya ärenden för beslut. Det är beslut som kan överklagas, om den som är berörd inte är nöjd med beslutet. Syftet med en överklagan är att den enskilde ska ges möjlighet att få ärendet prövat igen. Detta system omfattar alla Sveriges myndigheter och är den ordning som måste gälla för rättssäkerheten i vårt samhälle.

Att uttrycka sig i de omdömen om kommunens tjänstemän, som sker i insändaren saknar helt grund. Självklart ska synpunkter och kritik framföras när det är befogat, men att använda begrepp som smussel och mygel och påstå att vi förvrider lagstiftningen, är att gå för långt.

Kom gärna med synpunkter, både ris och ros, men påstå inte att vi inte håller oss till den lagstiftning vi har i Sverige.