Insändare Svar till Wivi Heggblad och Therese Bardun Cronblad, Landsbygdspartiet i NT 1/6

Skribenterna har helt rätt i att det är mycket viktigt att ta vara på kunskap hos personalen för att få en bra utveckling i verksamheten. Därför har vi inom vård och omsorg sedan några år börjat införa så kallat LEAN-arbete som en del i arbetet med ökad delaktighet och inflytande för personalen.

Det är rätt att vi bytt ut flera äldre boenden. Men vi har dessutom byggt bort kön som fanns tidigare genom att utöka med över 100 helt nya platser hittills under mandatperioden. Äldreboendeplatser ska naturligtvis i första hand gå till de som har störst behov oberoende av ålder men att i ärenden som står och väger även få väga in hög ålder gör att vi minskar antalet personer som tvingas gå till förvaltningsrätten för att få sin rätt.

De allra flesta av de 85 ledamöterna i kommunfullmäktige är personer som har sitt politiska uppdrag vid sidan av sitt arbete, studier et cetera. Även vi fåtal heltidspolitiker har också arbetslivserfarenhet utifrån att vi fram tills vi fick förtroendet att vara kommunalråd hade andra arbeten. Så jag vill påstå att det finns stor och bred erfarenhet i kommunfullmäktige som skribenterna efterlyser.

Politikers ansvar är att fördela de medel som finns på bästa sätt, och med tydliga mål leda den kommunala verksamheten. Det kräver en sammanvägning av många behov och prioriteringar som inte alla alltid är nöjda med. Även om man brinner för enskilda delar av kommunens verksamhet kommer ansvar för helheten att krävas även av de representanter från Landsbygdspartiet som eventuellt kommer att bli invalda i kommunfullmäktige i höst.