Samlad replik på insändare om hemtjänst och särskilt boende i Norrköpings kommun Vi har under den senaste tiden läst och tagit del av den kritik som framförts i insändare om hemtjänsten och särskilt boende i Norrköpings kommun. Bland annat har det framförts att omvårdnadspersonal skulle sakna kompetens. Vi har nästan 4 000 medarbetare på vård- och omsorgskontoret, flertalet av dem möter dagligen äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Kompetens och erfarenhet är alltid utgångspunkten när vi rekryterar personal.

Vi kräver omvårdnadsutbildning på gymnasial nivå när vi anställer nya undersköterskor inom vård och omsorg. Innan våra nya medarbetare börjar arbeta på egen hand, genomgår de alltid ett introduktionsprogram där ett respektfullt bemötande gentemot de som tar emot vår hjälp är lika viktigt som yrkets praktiska delar.

Vi rekryterar personal året om, men inför sommaren behöver vi extra resurser då vår ordinarie personal behöver semester. En del av arbetet inför sommarens behov är vår spårvagnsrekrytering, som också blivit omnämnd här på insändarsidan. Det är ett sätt för oss att lyfta fördelarna med yrket och kunna ge information till dem som är intresserade av att söka jobb som semestervikarie.

Det finns i dag ingen kö till särskilt boende i Norrköpings kommun. Det innebär att när ett beslut om äldreboende tas så ska det genomföras så fort som möjligt. Är behovet akut sätts andra insatser in tills inflyttning kan ske.

Det är tråkigt att få till sig att vår verksamhet ibland upplevs som otillgänglig. Den kritiken tar vi till oss. Att ge en god och tillgänglig vård och omsorg är vår främsta prioritet.