Insändare Svar till Per-Arne Sandell.

Jag håller helt med om att jag och övriga politiker i första hand ska ägna oss åt skolresultaten, vården och andra helt avgörande frågor för vår kommun.

Det föreslagna monumentet, som ska hedra den systematiska förföljelsen av bland annat kristna, ska uppföras av och betalas av enskilda Norrköpingsbor. Det enda de begär av Norrköpings kommun är att vi upplåter en plats. Jag tycker det är en rimlig begäran.

Nu har domstolen sagt att vi inte får upplåta kommunal mark på det sätt vi tänkte, och det respekterar vi självklart. Alltså får vi pröva en annan lösning.

Den här frågan kräver inga pengar och inga stora arbetsinsatser från kommunens sida. Det enda som krävs är ett engagemang och en förståelse. Jag är övertygad om att hela kommunen vinner på att tusentals Norrköpingsbor får en möjlighet berätta om sin bakgrund.