Insändare Apropå Förskoleupproret, som NT skrev om i förra veckan, svarade jag att det inte finns pengar till allt. Den politiker som lovar allt till alla är inte trovärdig. Politik handlar om att välja och att välja bort.

För den styrande Kvartetten i Norrköping finns det ingen tvekan: vi har valt att prioritera skolan. Om vi vill skapa en trygg och välmående kommun, då finns det inget viktigare än att ge barn och unga bra villkor. Om barn får en bra start i livet, lär sig läsa och räkna, då vet vi att sannolikheten är stor att det går bra under resten av livet.

Det är därför som vi sedan 2014 tillfört skolan mer pengar, motsvarande cirka 300 tjänster, för att stärka kvaliteten. Med dessa förstärkningar har det varit möjligt att minska barngrupperna (från 19,3 barn till 18,0) och minska antalet barn per anställd (från 5,4 till 5,1). För framför allt små barn vet att det betyder mycket att det finns pedagoger och andra i förskolan som har tid för varje barn. Vi har även i år kunnat tillföra extra pengar till löneökningar, vilket betyder att 12 miljoner kronor satsas utöver centrala avtal på förskolelärare och fritidspedagoger.

Som bekant är det val i år. Det betyder att det kommer att hagla vallöften från höger till vänster. Jag kommer inte att lova en viss procent eller ett visst antal miljoner eftersom varken jag eller någon annan vet hur ekonomin kommer att utvecklas. Men en sak kan jag lova: jag och mitt parti vill tillsammans med våra samarbetspartners fortsätta ge våra anställda i skolan bättre villkor. Vi är väl medvetna om de behov som finns.

Hur vi har prioriterat mellan 2014 och 2017 visar att vi menar allvar.