Insändare Visste du att drygt 8 000 människor i Norrköping är arbetslösa och att var fjärde elev inte har tillräckliga kunskaper för att komma in på gymnasiet? Detta är resultatet av ett politiskt styre som duckar inför de problem som är svårast för Norrköping. Vi är beredda att ta ansvar med prioriteringar som minskar utanförskapet:

Vi vill genomföra reformer som syftar till att det blir fler händer i välfärden och att fler enklare jobb skapas. Ett utökat antal barnskötare på förskolorna och ett återinförande av vårdbiträden inom äldreomsorgen skulle kunna skapa tryggare bemötande till barn och äldre och minska stress för personalen i våra verksamheter. Fler händer på förskolor och inom äldreomsorgen ger förskollärarna möjlighet att vara det pedagogiska navet och undersköterskorna att verkligen ägna sig åt omsorgsarbete.

Norrköping har, under många år, kraftigt halkat efter i lönesättningen till våra lärare. Lärarna i våra skolor är grunden till bättre kunskapsresultat. Alla partier är ense om att det är viktigt att satsa på skolan men detta blir verkningslöst om vi inte först satsar på de som ska utföra arbetet i skolan. Därför prioriterar vi pengar till konkurrenskraftiga lärarlöner.

Behovet att investera i skolor, äldreboenden och infrastruktur är högt. Samtidigt är det viktigt att ta ansvar för en rimlig investeringstakt. Vi är övertygade om att vi kan hitta alternativa lösningar genom samverkan privata välfärdsföretag som gör att vi kan föreslå en mer modest investeringstakt för att inte riskera att framtidens lokalkostnader hindrar kommunen att anställa personal i välfärden.

Politikens uppgift är inte att bekräfta det som redan fungerar utan att möta problem och föreslå lösningar. Våra reformer för perioden 2018-2021 angriper långsiktigt utanförskapet. Det är prioriteringar som kommer gynna alla Norrköpingsbor och som håller ihop vår kommun.