INSÄNDARE Svar till insändarna ”Heltidsarvoderade politiker är en styggelse” och ”Hemlighetsmakeri om skyltkostnader” i NT den 2/7. Ronny Larssons generaliserande slutsatser angående våra folkvalda politiker och tjänstemäns agerande måste bemötas. Det är väl ingen tvekan om att det har förekommit schabbel med skattepengar.

Om det sedan funnits skäl att misstänka brottsliga handlingar bakom ska detta givetvis utredas av rättsväsendet. Att dessa händelser också uppmärksammas av våra massmedier samt i sociala medier är givetvis viktigt ur demokratisk synvinkel.

Samtidigt är det viktigt att vi som medborgare och potentiella väljare själva bemödar oss om att hålla oss upplysta för att undvika de risker som finns, för att inte medverka till politikerförakt.

Undertecknad blir tveksam om den medvetenheten finns hos de båda insändarskribenterna Ronny Larsson och Birgitta vilka använder omdömen som antyder att de flesta av våra folkvalda inte är att lita på.

Att vara förtroendevald är för majoriteten i den rollen ett hedersuppdrag och ett uttryck för ett intresse att stärka vår representativa demokrati.

Undertecknad känner många politiskt aktiva inom olika partier vilka får lägga ned mycket tid på sina politiska uppdrag. Det gäller både kommun- och riksnivå.

Att många dessutom utsätts för hot mot både sig själva och närstående har ju tyvärr också blivit en realitet. Det sistnämnda kan inte kompenseras ens med höga arvoden, utan måste motverkas av oss alla, bland annat genom att tänka oss för hur vi förhåller och uttrycker oss om politiker, oavsett våra egna politiska preferenser.