INSÄNDARE Frågan är bred och det kan finnas olika svar. Men kanske en del svarar på denna retoriska fråga att media ska ha rätt att granska politikernas arbete utifrån medborgarnas bästa. Jag är beredd att hålla med, men här finns en problematik. I NT har det skrivits om två Norrköpingspolitiker som hade en restaurangnota på under 1 000-lappen och som hade betalats av skattebetalarna i ett arbetssammanhang. Inte olagligt men kanske olämpligt, visst.

Direkt drogs en hatisk debatt igång på Facebook där flertalet hånade de politiker som var omnämnda, att de utnyttjade skattemedel med mera. Kontentan av artikeln och den debatt som startade anser jag i princip enbart bidrog till ökat politikerförakt. Visst var notan kanske olämplig och visst ska politikerna hantera våra skattepengar varsamt men nivån angående denna rapportering tycker jag starkt kan ifrågasättas.

Vi kan fundera på konsekvenserna av denna sorters artiklar. Det var tydligt att artikeln ledde till ilska hos många och även misstänksamhet mot dem som har makten i samhället. Vi har sedan tidigare sett att politiker på senare år alltmer får utstå hatstormar, hotfyllda mail till nära och kära och även ibland till och med dödshot. Mitt svar om medias ansvar för vår demokrati handlar om att värna om tonen när det gäller kritisk granskning av våra politiker, se över nivån när rapportering om politikers eventuella snedsteg ska göras och på vilket sätt. Det handlar också om att noga granska debatten på Facebook för att undvika hatstormar och personliga påhopp.

Svar på ovanstående från Anna Lindberg, ansvarig utgivare Norrköpings Tidningar:

Vad vi publicerar styrs alltid utifrån nyhetsvärde och allmänintresse. Att bidra till transparens och insyn i hur politiker och tjänstemän förvaltar våra gemensamma tillgångar är en viktig del av vårt uppdrag, och även att följa upp hur folkvalda och kommunala tjänstemän följer de riktlinjer som gäller för representation, vilket det handlade om i det här fallet. Men det är också helt rätt att vi på nyhetsredaktionerna har ett ansvar för proportioner – det som vi kallar för allmänintresse och som vi diskuterar varje dag.

Vi har också ett ansvar i att alltid publicera uppgifter som är underbyggda och att ha en saklig hållning i rapporteringen. Men på sociala medier är var och en sin egen publicist – och bidrar därmed till både ton och innehåll i samhällsdebatten. Var och en bör fundera över det egna etiska ansvaret – innan man delar, publicerar och kommenterar.

Anna Lindberg, ansvarig utgivare Norrköpings Tidningar