Insändare Svar på insändare från Ulla Bäckman införd i NT den 14 december samt ”Vill inte hamna i akutens statistik” införd i NT den 19 december.

Norrköpings kommun värnar om alla trafikanter. Vi i Norrköpings kommun arbetar för allas säkerhet i trafiken. Så här vintertid är det självklart viktigt att underhålla såväl vägar som gång- och cykelstråk för att i möjligaste mån undvika olyckor. När det gäller de gångbanor som kommunen ansvarar för, så snöröjs och halkbekämpas de med samma eller högre prioritet än vägnätet.

För att förstärka möjligheterna till en säker cykelpendling gör vi, som ett 20-tal andra kommuner, en särskild satsning. Detta innebär att vi vintertid prioriterar specifika cykelvägar, det så kallade sopsalt-stråket, där vi både sopar och saltar. I övrigt prioriteras inte cykelbanor framför gångbanor.

I sammanhanget är det viktigt att känna till att fastighetsägare har ansvar för att sköta de trottoarer och gångbanor som ligger intill eller nära deras fastighet.

Genom visad hänsyn och förståelse hoppas vi att vi alla kan hjälpas åt i trafiken, och inte minst när det är lite extra besvärligt så här vintertid. Vi i kommunen värnar om alla trafikanters säkerhet.