Krönika Bland de yngre generationerna i min närhet går debattvågorna höga om EU:s förslag till nya upphovsrättslagar. Rätten för författare, musiker och filmare att få betalt när deras verk sprids på internet anses ibland hota nätets frihet. Ändå har frågan hamnat under radarn. I tv-debatterna inför EU-valet berörs den knappt, desto mer på sociala medier.

Som så ofta när EU-frågor diskuteras, särskilt friheten på nätet, blir debatten het och överdriven. Piratpartiets framgång i EU-valet 2009 byggde på en formidabel skräckbild av EU:s regler i ”Telekompaketet”. Piratpartiets EU-parlamentariker bidrog till en del ändringar och kunde sedan rent av rösta FÖR lagstiftningspaketet. Idag ifrågasätts reglerna knappast alls. Oron för att internetleverantörer skulle begränsa vilka hemsidor användarna skulle få tillgång till eller att reglerna skulle leda till övervakning och rent av avstängning av vanliga användare har inte besannats.

Även nu hörs överdrifter, som att EU-förslaget skulle vara slutet för dagens internet. Syftet är inte, vilket ofta påstås, att stoppa privatpersoners rätt att dela material på nätet, utan att se till att kommersiella globala storföretag som Youtube med flera ersätter kulturskapare. Under debattens gång har förslaget reviderats för att ännu mer värna användarnas rättigheter.

Socialdemokratiska EU-parlamentarikern Jytte Guteland påpekar att det handlar om att för första gången skapa upphovsrättsregler som fungerar i den nya internet-verkligheten:

”…ett fåtal stora amerikanska företag genererar enorma vinster men betalar inte ens en bråkdel av detta till de kulturskapare som har stått för arbetet. Är det rättvist att Youtube inte betalar skälig ersättning till skaparna medan Spotify gör rätt för sig?”

Målet är alltså INTE att stoppa rätten att dela material och länkar för vanliga privatpersoner, utan att se till att kommersiella företag gör rätt för sig! Små, nystartade och icke-kommersiella sajter undantas, hyperlänkar, citaträtt och politisk kritik med mera också. Förslaget är ett sätt att öka kulturskapares rätt att få betalt, utan att hota enskildas frihet på nätet.

Till detta måste läggas att EU-valet handlar om väldigt många andra tunga frågor, som ännu mera påverkar oss i vardagen, och inte minst den unga generationens framtid:

Effektiva åtgärder mot klimatförändringarna. Skydd för svenska kollektivavtal. Investeringar i forskning, utveckling, infrastruktur för att knyta samman Europa och minska klyftorna. Gemensamma EU-insatser mot främlingsfientlighet. Solidariskt ansvarstagande inför framtida flyktingströmmar. Bred samling mot den högerextrema populism som hyllar Trump och Brexit och driver på i riktning mot en ny förödande nationalism och protektionism.

Värt att begrunda innan Du förhoppningsvis går och röstar i EU-valet på söndag!

Göran Färm har varit socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping, därefter EU-parlamentariker. Numera pensionär, fri skribent och fullmäktigeledamot (S).