Ledare Regeringens utredare Agneta Börjesson (MP) har nyligen presenterat en utredning som innebär att hyresgäster ska få mer att säga till om när bostäder renoveras. Hyresgästen ska enligt utredningen ges vetorätt att stoppa renoveringar som man ogillar. Fastighetsägaren ska tvingas redovisa att åtgärder är nödvändiga och det föreslås ännu hårdare regleringar gällande vilka hyresnivåer som får sättas.

Detta är problematiskt av flera skäl. I hela Sverige finns stora miljonprogramsområden med eftersatt underhåll som behöver rustas upp. Kunskapen gällande när och hur renoveringar ska ske finns förstås främst hos fastighetsägaren. Fastighetsförvaltning är ett område som kräver kunnande och erfarenhet. Det är knappast något som varje hyresgäst besitter. Underhållsbehov syns inte alltid på ytan. Därför är det oerhört märkligt om det är hyresgästens åsikter som ska avgöra om en renovering är nödvändig eller ej. Tvärtom måste det ju vara upp till varje fastighetsägare att besluta om den egna fastigheten som han eller hon köpt, investerat och satsat pengar i. Risken är annars att vi får miljonprogramsområden med ännu sämre standard och ökad segregation som följd. I värsta fall kanske hyreshusen blir tvungna att rivas till slut om de inte underhålls.

Utredningsförslaget sätter också äganderätten ur spel. Att hyra är inte samma sak som att äga något. Redan idag har hyresgäster ett starkt skydd genom lagstiftningen, hyror får inte sättas hur som helst och reglerna som fastighetsägare måste förhålla sig till är redan väldigt många. Lösningen på en redan hårt reglerad och dåligt fungerande hyresmarknad kan inte vara att reglera den ännu mer.

En hyresgäst kan när som helst säga upp sitt kontrakt och flytta inom några få månader. Misstycker man mot en ombyggnation är varje person fri att hitta något annat boende. Att utbudet av hyresrätter är lågt i de flesta städer kommer inte att förändras om det blir svårare att renovera hyresrätterna, tvärtom. Vem kommer att vilja bygga och förvalta hyresrätter i framtiden om man inte får utföra nödvändiga reparationer i hyresrätterna? Vem kommer att lockas av utdragna tvister och bråk i hyresnämnden? Så riskerar det nämligen att bli med utredningens förslag. Sverige behöver fler bostäder, inte färre bostäder i sämre skick.

Utredningen tillsattes av den nu avgångne bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) och justitieminister Morgan Johansson (S). Regeringen har nu fått ytterligare en utredning att stoppa i papperskorgen bland många andra ogenomtänkta reformförslag. Varför ska det vara så svårt för regeringen att respektera äganderätten och att låta bli att införa ännu fler krångliga regler?