Sveriges gränser håller lika tätt som ett durkslag. Ett ihållande problem har varit att Tullverkets personal inte får vara beväpnade.

Det är lätt att förstå tullpersonalen och deras frustration. De tvingas gång efter annan att släppa förbi fordon de vet med stor säkerhet innehåller alltifrån droger till illegala vapen. Eftersom de kriminella elementen inte har antagit samma försiktiga hållning till våldsanvändning som resten av samhället skulle det innebära allvarlig fara för tullarnas säkerhet att stoppa dessa bilar.

Efter förra årets terrordåd i Stockholm bad Polisen Tullverket om hjälp. Det fanns en risk att gärningsmannen skulle försöka lämna landet och han eftersöktes därför på en av Arlandas terminaler. Tullpersonalen fick i sedvanlig ordning inte beväpna sig och facket införde därför ett skyddsstopp och tullpersonalen tvingades att gå hem.

Enda gången tullpersonalen får beväpna sig är när de gör förberedda tillslag, då man grundar sig på nödvärnsrätten.

Såväl viljan som medlen att förändra detta har funnits, både från politiken och på myndigheten. Med i princip ett undantag. Enligt källor på Tullverket är det nämligen enbart Therese Mattsson, som har varit generaltulldirektör sedan 2011, som har hållit tillbaka denna nödvändiga förändring. Detta trots att situationen vid gränserna har förvärrats och hoten mot personalen ökat.

Viss skuld finns dock även på den politiska sidan. Det har funnits en vilja att beväpna tullpersonalen, men eftersom generaltulldirektören har sagt nej har man låtit det stanna där.

Detta skulle kunna bero på att Tullverket sorterar under finansdepartementet snarare än justitiedepartementet. Att finansen med sitt fiskala perspektiv inte ser eller förstår de säkerhetsmässiga följderna av den bristande beväpningen för både tullarna och samhället i stort. Men givet hur justitiedepartementet har hanterat förre rikspolischefen Dan Eliasson är det svårt att tro att det skulle ha gjort någon skillnad. Tvärtom har justitiedepartementet värvat Mattsson som från 1 maj blir generaldirektör för Kustbevakningen i stället.

Tullpersonalen måste ha både mankraften och verktygen som krävs för att kunna stoppa misstänkta fordon på väg in i Sverige.

Gränsverksamheten kan inte enbart gå ut på att kontrollera alkoholinförsel. Vi måste även kunna stoppa vapen, droger och terrorister innan de kommer in i landet. Detta kan inte göras om tullpersonalen alltid är i ett säkerhetsmässigt underläge.