Ledarkrönika Inget vackert undgår huliganernas vandalism. Som det går att läsa på nt.se har Värmekyrkan klottrats ner. Vem som än ligger bakom, är det uppenbart att vandalerna tar för sig. De räds varken en på grund av resurser allt för frånvarande polis, eller straff som nästan lyser med sin frånvaro.

Det räcker inte med att tvätta bort klotter så snabbt som möjligt, det gäller också att stoppa förövarna om nolltolerans ska bli mer än ett ord utan innebörd. Inte minst eftersom stor brottslighet ofta börjar i liten skala – om klotter förtjänar att kallas ”liten” brottslighet.

Småkriminalitet bör hur som helst bekämpas med hårda metoder. Och mjuka. Det ena utesluter inte det andra.

Som det också gått att läsa på nt.se har nattfotbollen i Hageby blivit en succé. Under 2016 nästan halverades brottsligheten under lördagskvällarna, då fotbollen pågick. Inte minst gällde det mindre brott. Ungdomar ”på glid” – och ungdomar som helt enkelt saknar fritidsaktiviteter – engageras. Det vinner alla på.

Dylika insatser brukar ibland förlöjligas och avskrivas som daltande. Men statistiken talar sitt tydliga språk, dessutom är fotbollen hälsofrämjande och kostnadseffektiv. Inte för inte är polisen på gott humör. Fortsättning får gärna följa i både Hageby och på andra platser i Norrköping.