Ledarkrönika ”Han var den radikalaste i hela SSU. Han ropade ’revolution’! Det gör han inte nu.”

Jag kommer osökt att tänka på ”Sossepampens visa”, framförd av Bengt Sändh i Lars Molins ”Badjävlar” från 1971. Detta efter att ha träffat Malmös stabschef Luciano Astudillo, i samband med Högerpressens besök i staden. Astudillo gjorde sig ett namn som något av just radikalst i SSU på 90-talet. Det är han inte nu...

Fast i ärlighetens namn är han inte någon typisk sossepamp heller. Utan en pragmatiker, som får kämpa för en bättre integrationspolitik i Malmö. Utan omsvep erkänner Astudillo många svårigheter och tillkortakommanden, till exempel den oacceptabla antisemitism – inte minst från invandrarhåll – som uppmärksammats just i Malmö.

Annars slår det mig hur lika Norrköping och Malmö är. Gamla industristäder, dominerade av Socialdemokraterna sedan hedenhös. Stora nettobidragstagare i det kommunala utjämningssystemet båda två...

Och inte minst två städer med stora integrationsutmaningar. I Malmö finns 177 nationaliteter representerade! Den växande unga befolkningen innebär både problem och möjligheter. Men den så kallade EBO-lagen ger Astudillo inte mycket för. Lagen ger asylsökande möjligheter att söka boende på egen hand, de är inte bara hänvisade till flyktingförläggningar. Lagen var rätt tänkt, men det blev fel. Resultatet har nämligen blivit att många asylsökande söker sig släkt och vänner, som ofta redan bor i invandrartäta områden med stora sociala problem. Gamla tiders svenska trångboddhet har kommit tillbaka.

Många vill bryta upp lagstiftningen och regeringen har aviserat en reform. Norrköping går härvidlag i täten, då Kvartetten med kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) i spetsen i princip vill begränsa inflyttningen till personer med hyreskontrakt. En rimlig lösning som också utreds i Malmö, även om staden enligt Astudillo förmodligen landar i något annorlunda förslag.

Problemet med oreglerad inflyttning är förstås dels att den kommunala försörjningsbördan ökar, dels att aldrig så effektiv integrationspolitik äts upp av nyinflyttningen.

Trots stora svårigheter är utvecklingen i Malmö långt ifrån så entydigt negativ, som den riksmediala bilden ofta ger intryck av. Kanske är det lite grand på samma sätt med Norrköping.