Ledarkrönika Personuppgiftslagen, PUL, har väl de flesta hört talas om – men GDPR? Förkortningen uttyds General Data Protection Regulation och ersätter PUL 25 maj.

Nu tror ni kanske att jag försöker skriva er, kära läsare, på näsan med mina utomordentliga kunskaper om ny lagstiftning – men så är det inte. Jag tror inte jag hade hört talas om GDPR förrän härom dagen, åtminstone inte vad jag kan påminna mig. Hade någon i förra veckan frågat mig vad GDPR står för, hade jag förmodligen gissat på ett gammalt kommunistparti.

Men PUL ska alltså ersättas med gemensam lagstiftning i hela EU och förmodligen är det bra. Förutom fördelarna med gemensamma regelverk, kommer den nya lagen att leda till ökat skydd för personuppgifter och trygga medborgarnas privatliv. Förhoppningsvis, för i detalj vet jag bara vad jag i hast kunnat läsa mig till i exempelvis Dagens Nyheter.

Problemet är att kommuner, företag och myndigheter måste börja tillämpa lagstiftningen också. Förberedelserna går väl si så där. Enligt it-juristen Dag Wetterberg har 95 procent av företagen ännu inte anpassat sin verksamhet, fast han låter i ärlighetens namn lite osäker. Erik Sjölander på Småföretagarnas Riksförbund är därtill orolig för att mindre företag med små resurser kan få svårt att klara omställningen.

Datainspektionen nyanställer däremot! Fast därifrån påpekas också att maxstraffet på 20 mijoner euro (!) just är det och inte något som seriösa aktörer löper stor risk att drabbas av. Likväl kan vi förmodligen vänta oss del ”intressanta” domar framöver.

Det verkligt anmärkningsvärda är emellertid att en så viktig lag som PUL ersätts utan vidare samhällsdebatt. Att skylla på EU duger inte, för EU är Sverige och alla andra medlemsstater. ”Vi” är alla ansvariga för gemensam lagstiftning.

I den meningen illustrerar GDPR på en och samma gång vad som är bra och dåligt med unionen. Fast först och främst den undermåliga Europabevakningen i svenska medier. Medan spalterna fylls med skvaller från Vita huset i Washington och diverse ströreportage tycks Bryssel ligga på månen.