Ledare Det sägs att av barn och dårar får man veta sanningen. Kanske gäller det också personer som på grund av sin egen ideologiska marginalisering står långt från den centrala politiska spelplanen – men just därför också förmår se densamma i sin helhet.

Följaktligen går det i Proletären att läsa följande: ”Det verkar som att Sjöstedt först vill släppa fram en regering och sedan framställa sig som att vara i opposition. Det är sådant trixande som får det att vända sig i magsäcken bland folk överlag. Att vara mot och för i samma andetag”.

Man behöver inte vara kommunist för att inse lärdomen i det ovanstående – vilken för övrigt omfattar långt fler än Vänsterpartiledaren. Också Annie Lööf låtsas ju vara en del av regeringen och oppositionen samtidigt.

I går stod både Sjöstedt och Lööf i centrum, liksom naturligtvis Stefan Löfven. Sjöstedt lovade inför talmannen att inte rösta nej till Löfven i fredagens omröstning om statsministerposten, men hans motivation var krystad. ”Klausulen om att vi inte ska få inflytande är nu i praktiken tillintetgjord. Vi kommer att ha politiskt inflytande över mandatperioden” hävdade Sjöstedt och påpekade att om regeringen mot förmodan skulle lägga fram några förslag om marknadshyror eller ”försämringar” av arbetsrätten, ja då kommer misstroendeförklaringen som ett brev på posten.

Trots allt kan det tänkas att han menar allvar! För mycket av den liberala reformagenda som Lööf och Jan Björklund slagits för, lär aldrig omsättas i faktisk politik. Att de två nu befinner sig med ryggen mot väggen påvisas av att de inte protesterade nämnvärt mot Sjöstedts påståenden, trots att dessa ju desavouerar den blocköverskridande fyrpartiöverenskommelsen.

I ett taktiskt skott i foten medgav Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson att det inte finns någon plan B i den stund Löfven-alternativet skulle falla. Genom egen förskyllan har framför allt Lööf målat in sig i ett hörn. Därför kommer riksdagen att omvälja Löfven som statsminister på ett praktiken ganska öppet om än instabilt mandat.